top of page

HAMPAODLINGS INFO

Hampan sår jag i mars/april efter ca14 dagar syns hampan och den växer 20-40 cm per vecka när den har rotat sig. Allt beroende på vatten och värme. Skörden sker när det har varit fruset en tid så att den torkar. Och skulle snön komma för tidigt så väntar jag bara till våren och skördar då. Tröskar(2018) toppen på hösten och låter resten stå till den har torkat.

Det finns många fördelar med hampan. Den kväver själv ogräset så man behöver/skall inte använda bekämpningsmedel och den har väldigt bra rötter så den luckrar också jorden. Hampa är den naturliga och bästa vapnet mot kvickrot.

Det går att använda allting från rot till topp så inget behöver gå till spillo. Det behövs ca.4 ha skog för att få ut lika mycket papper som man får på 1 ha hampa och så får man ny hampa på 12 månader. Det hade varit bättre att skogen går till att gör byggvirke.

Har aldrig sett så mycket rådjur på samma gång på min mark som jag gör nu, de har bra skydd i hampan.

Tidigare så tog vi inte hand om fröna för den var så hög, utan det åt fåglarna upp (bergfinkar). Hade inga maskiner som vi visste kunde klara av att skörd på denna höjd. År 2015 så provade vi att klippa av hela toppen tillsammans med en partner. Där försvann mycket av stjälkarna som inte gick att använda till fiberutvinningen.

 

 År 2018 så provade vi att skörda med en vanlig tröska och det fungerade bra, nackdelen är att det blir en hel del nerkört av de breda hjulen men det går nog att få tag på ändå.  Pressade det första årets frö till olja, men att söka livsmedelstillstånd av kommunen kostade mer än vad det blev över i vinst så det blev inte mer oljepressning.

GÅRDSHISTORIA

Jag är den 4:e generationen på denna gård. Den har tillhört Bollerups säteri. Här bodde de som arbetade på Bollerup. Det delades ut lite mark så att de skulle kunna odla till sig själva.
1910 så friköptes gården då fanns det några hektar. Under de svåra åren på 30-talet så sålde Bollerup mer mark till gårdarna.

Och så på 70-talet köpte min far mark från granngården och då blev det totalt 24 hektar. Här finns inga djur längre, slutade med grisarna (maj 2015) katter och en hund finns det dock. Här odlas korn, hampa, raps, vete.

 

bottom of page